Meubels            
& Maatwerk
werkwand
Waar uw idee in uitvoering wordt gebracht!

    Zo maakt M&M het haalbaar en betaalbaar

  
  Meubels en Maatwerk werkt alle ideeën op papier uit in de    
  
   vorm  van werktekeningen en technische omschrijvingen
   
  als basis voor de uitvoering.
  
   Dit om samen ongewenste verrassingen uit te sluiten.
  
   Het principe is om een zo eenvoudig mogelijke oplossing en uitvoering
 
    te realiseren, passend binnen elk budget!
     We gaan niet alleen creatief om met materialen en constructies,
  
   maar ook met de geboden ruimte, fysiek en financieel.

    Aan tafel bij de makers:

     Meubels en Maatwerk stelt in samenspraak met de opdrachtgever
  
   een plan van aanpak op,
     maar het wordt geen avontuur op papier.
 
    Wij beschikken over een eigen productieteam en presentatieruimte,
  
   waar de gewenste meubelproducten en oplossingen
  
   zo concreet mogelijk worden getoond en doorgesproken.
  
   Wanneer we het daar eens worden wordt een leveringsovereenkomst     
   
  opgesteld en een afspraak gemaakt voor afmontage aan uw adres.

    Plan van aanpak in 4 fasen:

 
   Informatie
     Input van de opdrachtgever aan de hand van schetsen,
 
    tekeningen van een  eventuele architect, ontwerp, inmetingen,
  
   foto's of documentatie etc.

    Presentatie
     Wij presenteren een voorstel voor de ruimtelijke-indeling en   
  
   maatvoeringen.  
   
  Tonen referentiemateriaal en monsters van gerealiseerde opdrachten
   
  en voorbeelden van materialen en technieken.

    Voorstel
     We maken een aanbieding in de vorm van:
   
  -eventuele opname ter plaatse
    
 -offerte van interieur of meubel
   
  -ruimtelijke indeling en werktekening per meubel item
   
  -materialenstaat en technieklijst
 
    -begroting, leveringstermijn, planning

    Uitvoering
      Wij voeren uit aan de hand van:
 
     -opdrachtverstrekking en betalingsovereenkomst
  
    -opname en inmeting, planning en verbouwschema
   
   -overeengekomen oplevering en in gebruikname
    
    van het interieur.
vakkenwand vakkenwand