Meubels            
& Maatwerk
Waar uw idee in uitvoering wordt gebracht!

  Zo maakt M&M het haalbaar en betaalbaar

  Meubels en Maatwerk
werkt alle ideeën op papier uit in de    
   vorm  van werktekeningen en technische omschrijvingen
   als basis voor de uitvoering.
   Dit om samen ongewenste verrassingen uit te sluiten.
   Het principe is om een zo eenvoudig mogelijke oplossing en uitvoering
   te realiseren, passend binnen elk budget!
   We gaan niet alleen creatief om met materialen en constructies,
   maar ook met de geboden ruimte, fysiek en financieel.

  Aan tafel bij de makers:

   Meubels en Maatwerk stelt in samenspraak met de opdrachtgever
   een plan van aanpak op,
   Maar het wordt geen avontuur op papier.
   Wij beschikken over een eigen productieteam en presentatieruimte,
   waar de gewenste meubelproducten en oplossingen
   zo concreet mogelijk worden getoond en doorgesproken.
   Wanneer we het daar eens worden wordt een leveringsovereenkomst     
   opgesteld en een afspraak gemaakt voor afmontage aa uw adres.

  Plan van aanpak in 4 fasen:

  Informatie
   Input van de opdrachtgever aan de hand van schetsen,
   tekeningen van een   eventuele architect, ontwerp, inmetingen,
   foto's of documentatie etc.

  Presentatie
   Wij presenteren een voorstel voor de ruimtelijke-indeling en   
   maatvoeringen.  
   Tonen referentiemateriaal en monsters van gerealiseerde opdrachten
   en voorbeelden van materialen en technieken.

  Voorstel
    We maken een aanbieding aan de hand van:
    -eventuele opname ter plaatse
    -offerte van interieur of meubel
    -ruimtelijke indeling en werktekening per meubel-item
    -materialenstaat en technieklijst
    -begroting, leveringstermijn, planning

  Uitvoering
    Wij voeren uit aan de hand van:
    -opdrachtverstrekking en betalingsovereenkomst
    -opname en inmeting, planning en verbouwschema
    -overeengekomen oplevering en in gebruikname
     van het interieur