Meubels & Maatwerk           
Waar uw idee in uitvoering wordt gebracht!

 Zo maakt M&M het haalbaar en betaalbaar

 Meubels en Maatwerk
werkt alle ideeën op papier uit in de    
  vorm  van werktekeningen en technische omschrijvingen
  als basis voor de uitvoering.
  Dit om samen ongewenste verrassingen uit te sluiten.
  Het principe is om een zo eenvoudig mogelijke oplossing en uitvoering
  te realiseren, passend binnen elk budget!
  We gaan niet alleen creatief om met materialen en constructies,
  maar ook met de geboden ruimte, fysiek en financieel.

 Aan tafel bij de makers:

  Meubels en Maatwerk stelt in samenspraak met de opdrachtgever
  een plan van aanpak op,
  Maar het wordt geen avontuur op papier.
  Wij beschikken over een eigen productieteam en presentatieruimte,
  waar de gewenste meubelproducten en oplossingen
  zo concreet mogelijk worden getoond en doorgesproken.
  Wanneer we het daar eens worden wordt een leveringsovereenkomst     
  opgesteld en een afspraak gemaakt voor afmontage aa uw adres.

 Plan van aanpak in 4 fasen:

 Informatie
  Input van de opdrachtgever aan de hand van schetsen,
  tekeningen van een   eventuele architect, ontwerp, inmetingen,
  foto's of documentatie etc.

 Presentatie
  Wij presenteren een voorstel voor de ruimtelijke-indeling en   
  maatvoeringen.  
  Tonen referentiemateriaal en monsters van gerealiseerde opdrachten
  en voorbeelden van materialen en technieken.

 Voorstel
   We maken een aanbieding aan de hand van:
   -eventuele opname ter plaatse
   -offerte van interieur of meubel
   -ruimtelijke indeling en werktekening per meubel-item
   -materialenstaat en technieklijst
   -begroting, leveringstermijn, planning

 Uitvoering
   Wij voeren uit aan de hand van:
   -opdrachtverstrekking en betalingsovereenkomst
   -opname en inmeting, planning en verbouwschema
   -overeengekomen oplevering en in gebruikname
    van het interieur